Experience Logo

Tag: work and travel

Amerika a tanulóknak – prezentacija Work and Travel programa na mađarskom jeziku

Prezentacije Work and Travel programa – druga polovina oktobra

90% popust na prijavu za Work and Travel program

BUCKET LIST – iskustvo u Americi

Koliko je sati u Americi?