Archives: FAQ

11. Da li studenti mogu da rade više od jednog posla?

10.12.2019

Da. Učesnicima W&T programa je putem J­1 vize omogućeno da rade više poslova tokom boravka u SAD. Svaki dodatni posao mora biti prijavljen i odobren od strane Sponzora.

10. Da li studenti mogu da napuste posao koji im je obezbedio Sponzor?

10.12.2019

Ne! U slučaju napuštanja posla dodeljenog posredstvom Sponzora, studentu se ukida viza a samim tim i mogućnost daljeg učestvovanja na programu, i student mora u datom roku (najčešće 10 dana) da napusti SAD.

9. Šta je monthly check­in sa Sponzorom?

10.12.2019

Monthly check­in podrazumeva kontakt sa Sponzorom na mesečnom nivou, i razlikuje se u zavisnosti od sponzora. Neki Sponzori traže samo kratak e­mail kao potvrdu da nema nikakvih problema vezano za program. Pošto je Work & Travel osmišljen kao program kulturološke razmene, neki sponzori zahtevaju dokaz o kulturološkoj aktivnosti svakog meseca. Tu spadaju posete gradova, muzeja,…

8. Ko je Sponzor?

10.12.2019

Sponzor je agencija licencirana od strane SAD vlade, koja studentima izdaje najbitniji dokument za viziranje, DS­2019. Svaki poslodavac sa kojim agencija sarađuje mora biti odobren od strane Sponzora. I najbitnije, Sponzor je na raspolaganju studentima za moguće probleme tokom boravka u SAD. Monthly check­in je obavezan sa svakim Sponzorom.

7. Šta je Social Security Number ­ SSN?

10.12.2019

SSN je jedinstveni broj koji se dodeljuje svim učesnicima programa, a bez kog je nemoguće legalno raditi u SAD. Za SSN se aplicira samo jednom, i dobijeni broj važi za svaki radni boravak u SAD. Studenti apliciraju za SSN u najbližoj nadležnoj kancelariji u SAD.

6. Šta je Dokument I­94??

10.12.2019

SEVIS je informcioni sistem američke vlade. U tom sistemu nalaze se informacije o svim učesnicima W&T programa koji se nalaze u SAD tokom leta. Svaki učesnik programa je u obavezi da se registruje na SEVIS najkasnije 5 dana nakon ulaska u SAD. U slučaju neispunjavanja obaveza, učesniku programa se ukida viza i mora da napusti…

5. Šta je SEVIS?

10.12.2019

SEVIS je informcioni sistem američke vlade. U tom sistemu nalaze se informacije o svim učesnicima W&T programa koji se nalaze u SAD tokom leta. Svaki učesnik programa je u obavezi da se registruje na SEVIS najkasnije 5 dana nakon ulaska u SAD. U slučaju neispunjavanja obaveza, učesniku programa se ukida viza i mora da napusti…

4. Šta je Formular DS­2019?

10.12.2019

DS­2019 je dokument koji studentima izdaje SAD vlada, a na osnovu kog se odobrava J­1 viza za W&T program. Bez ovog dokumenta studenti ne mogu da borave u SAD, ne mogu da ostvare pravo na socijani broj (neophodan za rad u Americi) niti da nakon programa podnesu zahtev za povraćaj poreza.

3. Kada se vrši aplikacija za vizu?

10.12.2019

Američka ambasada vrši viziranje studenata u aprilu, maju i junu. Studenti najčešće apliciraju za viziranje mesec dana pre samog intervjua.

2. Koju vrstu vize dobijaju studenti koji učestvuju na programu?

10.12.2019

Studenti koji učestvuju na W&T programu dobijaju J­1 vizu (Exchange Visitor visa). Ovaj tip vize omogućava studentima najviše 4 meseca rada + mesec dana turističkog boravka u SAD.