Experience Logo

Često postavljena pitanja

Ovde možete naći neka od najčešće postavljenih pitanja. Ukoliko ne pronadjete ono sto vas interesuje, slobodno nas kontaktirajte.

 • 1. Šta je program Work & Travel USA?

  Work & Travel USA je program kulturološke razmene (da, kaže se kulturološke 😉 koji studentima pruža mogućnost da tokom leta žive i rade u Americi. Radni deo programa traje do 4 meseca, a dodatnih mesec dana predviđeno je za putovanja po SAD. Work & Travel je odlična prilika studentima da upoznaju drugačiji način života i novu kulturu, usavrše engleski jezik i steknu nezaboravno iskustvo.

 • 2. Koju vrstu vize dobijaju studenti koji učestvuju na programu?

  Studenti koji učestvuju na W&T programu dobijaju J­1 vizu (Exchange Visitor visa). Ovaj tip vize omogućava studentima najviše 4 meseca rada + mesec dana turističkog boravka u SAD.

 • 3. Kada se vrši aplikacija za vizu?

  Američka ambasada vrši viziranje studenata u aprilu, maju i junu. Studenti najčešće apliciraju za viziranje mesec dana pre samog intervjua.

 • 4. Šta je Formular DS­2019?

  DS­2019 je dokument koji studentima izdaje SAD vlada, a na osnovu kog se odobrava J­1 viza za W&T program. Bez ovog dokumenta studenti ne mogu da borave u SAD, ne mogu da ostvare pravo na socijani broj (neophodan za rad u Americi) niti da nakon programa podnesu zahtev za povraćaj poreza.

 • 5. Šta je SEVIS?

  SEVIS je informcioni sistem američke vlade. U tom sistemu nalaze se informacije o svim učesnicima W&T programa koji se nalaze u SAD tokom leta. Svaki učesnik programa je u obavezi da se registruje na SEVIS najkasnije 5 dana nakon ulaska u SAD. U slučaju neispunjavanja obaveza, učesniku programa se ukida viza i mora da napusti zemlju u najkraćem roku.

 • 6. Šta je Dokument I­94?

  Dokument I­94 služi za registraciju boravka u SAD i sadrži tačne datume kada je student ušao i izašao iz Amerike. Prilikom ulaska u SAD, imigracione vlasti unose podatke svakog učesnika programa u njihovu elektronsku bazu. Studenti imaju pristup toj bazi, i treba da odštampaju svoj I­94 dokment. Bez ovog dokumenta studenti ne mogu da apliciraju za socijalni broj.

 • 7. Šta je Social Security Number ­ SSN?

  SSN je jedinstveni broj koji se dodeljuje svim učesnicima programa, a bez kog je nemoguće legalno raditi u SAD. Za SSN se aplicira samo jednom, i dobijeni broj važi za svaki radni boravak u SAD. Studenti apliciraju za SSN u najbližoj nadležnoj kancelariji u SAD.

 • 8. Ko je Sponzor?

  Sponzor je agencija licencirana od strane SAD vlade, koja studentima izdaje najbitniji dokument za viziranje, DS­2019. Svaki poslodavac sa kojim agencija sarađuje mora biti odobren od strane Sponzora. I najbitnije, Sponzor je na raspolaganju studentima za moguće probleme tokom boravka u SAD. Monthly check­in je obavezan sa svakim Sponzorom.

 • 9. Šta je monthly check­in sa Sponzorom?

  Monthly check­in podrazumeva kontakt sa Sponzorom na mesečnom nivou, i razlikuje se u zavisnosti od sponzora. Neki Sponzori traže samo kratak e­mail kao potvrdu da nema nikakvih problema vezano za program. Pošto je Work & Travel osmišljen kao program kulturološke razmene, neki sponzori zahtevaju dokaz o kulturološkoj aktivnosti svakog meseca. Tu spadaju posete gradova, muzeja, koncerata, bioskopa, učestvovanje u različitim društvenim aktivnostima, druženje sa američkim državljanima itd. Ako učesnik programa ne ispoštuje ovu obavezu, Sponzor ima pravo ukidanja vize.

 • 10. Da li studenti mogu da napuste posao koji im je obezbedio Sponzor?

  Ne! U slučaju napuštanja posla dodeljenog posredstvom Sponzora, studentu se ukida viza a samim tim i mogućnost daljeg učestvovanja na programu, i student mora u datom roku (najčešće 10 dana) da napusti SAD.

 • 11. Da li studenti mogu da rade više od jednog posla?

  Da. Učesnicima W&T programa je putem J­1 vize omogućeno da rade više poslova tokom boravka u SAD. Svaki dodatni posao mora biti prijavljen i odobren od strane Sponzora.

 • 12. Da li studenti mogu da rade i 5. mesec boravka u SAD?

  Ne. J­1 viza koju učesnici programa dobijaju važi kao radna viza samo 4 meseca, a 5. mesec važi kao turistička, jer je taj period predviđen za putovanja po SAD.

 • 13. Da li je studentima obezbeđen smeštaj?

  Da. U retkim slučajevima kada poslodavac ne obezbeđuje smeštaj, agencija asistira studentima pri pronalaženju istog. Cena smeštaja varira u zavisnosti od lokacije, i kreće se 120 ­ 125 USD na nedeljnom nivou. Neki stanodavci insistiraju na depozitu.

 • 14. Da li studenti u toku 5. meseca mogu da putuju van SAD?

  Ne. J­1 viza koju studenti dobijaju važi kao jednokratna viza, što znači da jednom kada student napusti SAD ona prestaje da važi i student ne može više da se vrati u SAD pomoću nje.

 • 15. Koliko studenti zarade na W&T USA programu?

  Zarada na programu zavisi od mnoštva okolnosti ­ da li student radi jedan ili više poslova, koliko novca troši na svakodnevni život, nepredviđenih troškova itd. Na svetskom nivou, bruto zarada sa jednim poslom kreće se između 6.000 i 8.000 USD. Dosadašnje iskustvo govori da studenti zarade dovoljno da pokriju troškove života tokom boravka u SAD, vrate uložen novac, proputuju po SAD a ostatak ostave za kupovinu ili vrate kući.

 • 16. Da li studenti mogu da se prijave na program sa prijateljima?

  Da. Ako studenti žele da idu zajedno na program, bitno da je prilikom prijave naglase da hoće da lete istog datuma, budu u istom smeštaju, itd.

 • 17. Koliko puta studenti mogu da učestvuju na W&T programu?

  Studenti mogu da učestvuju na programu sve dok ispunjavaju uslove tj. upišu tekuću školsku godinu i redovno polažu ispite.

 • 18. U kom periodu se može učestvovati na W&T USA programu?

  Period trajanja programa zavisi od zemlje iz koje student dolazi. Po zemljama iz regiona, termini su sledeći:
  Srbija: 21.05. ­ 01.10.
  BiH: 01.06. ­ 01.10.
  Hrvatska: 01.06. ­ 01.10.
  Crna Gora: 15.05. ­ 01.10.
  Studenti mogu da biraju datum odlaska.

 • 19. Da li brucoši mogu da učestvuju na programu?

  Da, brucoši mogu da se prijave na program, ali uslov je očišćen prvi semestar pre viziranja.

 • 20. Do kada traje prijavljivanje na program?

  Prijavljivanje na program je moguće dok ima radnih ponuda. Praksa je do sada pokazala da prijave traju do marta.

 • 21. Kako funkcioniše Self Program?

  Studenti koji učestvuju na Self programu sami pronalaze posao i smeštaj. Agencija je posrednik u pronalaženju Sponzora.

Ukoliko niste pronašli ono što vas interesuje, slobodno nam pišite mail na info@experience.edu.rs