🔥 Američke merne jedinice se totalno razlikuju u odnosu na ostatak sveta. Amerikanci vole da kažu da su oni jedinstvena zemlja koja ima sve lično svoje. Ironija se ogleda u tome što su narod bez nacije odnosno melting pot – narod svih nacija sveta. 

🔥 Kod nas se temperatura izračunava u Celzijusima (°C), a kod Amerikanaca u Farenhajtima (°F). Oni su jedini narod koji koristi Farenhajte za merenje temperature.

Konvertovanje °F u °C :

  • Oduzmi 32 od broja Farenhajta
  • Podeli sa 9
  • Pomnoži sa 5
  • Dobio si broj Celzijusa

* Lakše pamtljiva formula za približan rezultat : Oduzmi 30 i podeli sa 2

Konvertovanje °C u °F :

  • Pomnoži broj Celzijusa sa 1.8
  • Dodaj 32
  • Dobio si broj Farenhajta

* Lakše pamtljiva formula za približan rezultat : Pomnoži sa 2 plus 30 

🔥 Voda se zamrzava na 32 °F, a vri na 212 °F

🔥 Konvertovane merne jedinice:

Dužina:

1 mile                                     1.6 km

1 yard (3 feet)                      0.91 m

1 foot (12 inches)            30.48 cm

1 inch                                   2.54 cm

Masa:

1 pound (16 oz)                    0.45 kg

1 ounce (oz)                         28.35 g

Zapremina:

1 gallon (4 quart)                     3,79 L 

1 quart (4 cups)                       0.95 L

1 cup                                             0,4 L

🔥 Pored konvertovanja naučili smo i da se Farenhajti ne mogu računati u galonima… 😂