Work &
travel USA

Work &
travel Nemačka

Work &
study KANADA

Internship
trainee USA

Šta je dokument W4 i čemu on služi?

🎩 Da bi ti bio omogućen povraćaj poreza potrebno je da popuniš formular W4 koji će ti dati poslodavac. Njime potvrđuješ svoj boravak i posao u Americi. Potpisuješ da im pružaš punomoć regulisanja taksi sa tvoje plate (pay check-a).

🎩 Tvoj poslodavac je u zakonskoj obavezi da plaća porez na dohodak sa tvoje plate. Na čeku će jasno biti naznačeno koliki je iznos poreza. Obično je to između 10 i 23% od tvoje plate – zavisi od regionalnih zakona, državnih i lokalnih poreza.

🎩 Pomoć pri popunjavanju W4 formulara:

Tačka 3 – označi SINGLE status, bez obzira na tvoje bračno stanje

Tačka 5 – potvrdi samo jedan dohodak koji se oduzima

Tačka 6 – napiši Non-Resident Alien (NRA)

Tačka 7 – nemoj da pišeš ,,Exempt”

🎩 Ovim potvrđuješ da si student na razmeni kojem će biti omogućen apsolutni povraćaj poreza jer nisi rezident Amerike.

🎩 Obratite pažnju da napišete adresu iz svoje zemlje gde će vam stići obrazac W2 za povraćaj poreza naredne godine u januaru, a ne adresu iz Amerike.

🎩 Ukoliko poslodavac insistira da drugačije popuniš formular dužan si da za to obavestiš sponzorsku agenciju. Poslodavcu nije dozvoljeno da utiče na tvoju slobodnu volju ili da od tebe traži da plaćaš dodatne poreze. Više o svojim pravima pročitaj ovde.

Komentari su zatvoreni

close icon