Work &
travel USA

Work &
travel Nemačka

Work &
study KANADA

Internship
trainee USA

Full arrange program

Pod Full Arrange programom se podrazumeva da radnu ponudu u trajanju do 4 meseca obezbeđuje sponzorska organizacija iz USA. Poslovi koji su u ponudi zavise od tipa kao i lokacije posla. Poslovi su sezonskog, studentskog karaktera i podrazumevaju rad u turističkim centrima, hotelima, restoranima, prodavnicama, bazenima, zabavnim parkovima. Lokacije mogu biti širom SAD, od zapadne do istočne obale i od severa do juga.

U ovoj opciji programa, Experience u saradnji sa sponzorskom organizacijom obezbeđuje:

 • radnu ponudu u trajanju do 4 meseca
 • formular DS-2019 izdat od strane sponzora sertifikovanog od strane vlade SAD
 • zdravstveno osiguranje tokom trajanja radnog dela programa
 • pripremu dokumentacije i zakazivanje termina u ambasadi SAD-a
 • podršku akreditovane sponzorske kompanije tokom bravka u Americi
 • SEVIS taksu
 • besplatnu proveru znanja engleskog jezika
 • orijentaciju
 • sva uputstva i savete koje Experience d.o.o. daje na osnovu dugogodišnjeg
  iskustva, i dostupnost 24h tokom boravka u Americ
 • po potrebi, pomoć pri organizaciji putovanja u SAD zadnjih 30 dana tokom
  perioda predviđenog za putovanje.

Full Arrange Premium program: $1900 + 9500 dinara

 

Cena za Full Arrange Premium Work and Travel program, može iz nositi i manje ukoliko se prijavite
u okviru Experience promotivnih akcija koje traju od septembra do decembra.

Cena ovog programa uključuje:

 • radnu ponudu u trajanju do 4 meseca,
 • osiguranje u toku trajanja radnog programa,
 • formular DS-2019,
 • orijentaciju,
 • podršku sponzorske kompanije tokom boravka u Americi
 • podršku Experience-a pre i tokom programa
 • pripremu dokumentacije i zakazivanje termina u Konzulatu SAD,
 • davanje svih uputstava i saveta od strane Experience d.o.o. na osnovu
  dugogodišnjeg iskustva

Cena ovog programa ne uključuje:

 • taksu za razgovor u Ambasadi u iznosu od $185,
 • SEVIS taksu u iznosu od $35
 • avio kartu,
 • smeštaj u SAD-u
 • troškove putovanja u okviru Amerike,
 • troškove ishrane,
 • individualne troškove u Americi.

USLOVI REFUNDACIJE

U okviru Full opcije Work and Travel programa postoji više različitih vrsta programa u zavisnosti od radne ponude i partnera i u skladu sa tim i cene mogu biti drugačije. Uslovi refundacije novca u slučaju raskida ugovora, odbijanja vize ili odustajanja od programa

 • Ukoliko se ugovor raskida iz razloga odbijanja učesnika programa od strane američke ambasade, refundira mu se pun iznos, umanjen za 9500 (5000) RSD i 450 USD u dinarskoj protivvrednosti Erste Banke na dan kursa (DPVEB u daljem tekstu) po kupovnom kursu na dan isplate, najkasnije do 30. septembra 2018. Nakon odbijanja, učesnik je dužan da dostavi odbijenicu ambasade SAD, originalni formular DS-2019 i pasoš na uvid kako bi ostvario pravo na refundaciju troškova programa.
 • Ukoliko do raskida ugovora dođe zbog odustajanja od programa pre odabira sponzora programa i potpisanog aneksa ugovora učesniku se zadržava uplaćen iznos od 9500 (5000) RSD i iznos prve rate (450 USD).
 • Ukoliko do raskida ugovora dođe zbog odustajanja od programa pre izdavanja DS obrasca, a nakon dobijanja radne ponude, učesniku se refundira uplaćen iznos umanjen za 9500 (5000) RSD i 450 USD u DPVEB u roku od 120 dana od momenta raskida ugovora.
 • Ukoliko do raskida ugovora dođe zbog odustajanja od programa nakon izdavanja DS obrasca, učesniku se ne refundira uplaćen novac.
 • Nakon izdavanja američke vize, novac uplaćen za program se ne refundira ni po kojem osnovu, izuzev u specifičnim slučajevima gde se iznos refundacije definiše sporazumnim ugovorom.
 • Ukoliko se ustanovi da se učesnik lažno predstavljao, prikazivao lažna dokumenta, ili na bilo koji drugi način svesno davao netačne podatke, informacije ili dokumenta, ugovor se raskida, te se zadržava sav uplaćen novac, bez prava na refundaciju.
close icon