Work &
travel USA

Work &
travel Nemačka

Work &
study KANADA

Internship
trainee USA

Teach in
USA

Tag: povracajporeza

Povracaj poreza 💸💸

22.12.2018

Porez na osnovu profita je suma koju su dužni da plaćaju svi radnici na prostoru Amerike, nakon čega imaju pravo na povracaj poreza. Na osnovu profita se povećava i cifra poreza, a vraća se samo njegov deo koji je jedinstven za svakoga. Prosečni iznos povraćaja je $800. Postoji više vrsta poreza Federal – porez za…