Work &
travel USA

Work &
travel Nemačka

Work &
study KANADA

Internship
trainee USA

Work and Travel dokumenata i SEVIS

Checklist Work and Travel Ako ste studenti koji idu na Work and Travel program sto puta ste čuli da pominjemo neke DS-ove, SEVIS-e i slično.

Da znate o čemu pričamo:

DS – 2019

DS­2019 je dokument koji studentima izdaje vlada SAD, a na osnovu koga se odobrava J­1 viza za Work and Travel program. Bez ovog dokumenta studenti ne mogu da dobiju vizu, borave u SAD, ne mogu da ostvare pravo na socijani broj (neophodan za rad u Americi) niti da nakon programa podnesu zahtev za povraćaj poreza.

DS-2019 sadrži podatke o organizatoru programa, dužini programa i predstavlja dokument na osnovu koga se aplicira za vizu. Mora biti potpisan i mora se čuvati tokom putovanja i boravka u SAD-u podjednako kao i pasoš. Vaša viza nije važeća bez ovog formulara. Pazite dobro da ovaj dokument ne izgubite!

Ako postoji razlika između datuma u izdatoj vizi i na DS-2019 formularu, (iako se u većini slučajeva ti datumi poklapaju) možete da ostanete u Americi do datuma koji je naveden na formularu I-94 koji ćete dobiti na ulasku u zemlju.

Ako izgubite DS-2019 (a nemojte!) morate odmah da nas obavestite.

Ukratko:

  • Papir koji sadrži bitne podatke

  • Treba vam da bi dobili vizu, išli u Ameriku, dobili broj socijalnog osiguranja i povraćaj poreza

  • Čuvate ga kao oči u glavi

 • Čuvate ga i po povratku sa programa

I 94

Dokument I­94 služi za registraciju boravka u SAD i sadrži tačne datume kada ste ušli i izašli iz Amerike. Prilikom ulaska u SAD, imigracione vlasti unose podatke svakog učesnika programa u njihovu elektronsku bazu. Studenti imaju pristup toj bazi, i treba da odštampate svoj I­94 dokument. Bez ovog dokumenta ne možete da aplicirate za socijalni broj.

Svaki putnik koji nije državljanin SAD-a se evidentira na granici pri ulasku u zemlju. Imigraciona služba elektronskim putem evidentira svakog studenta na granici pri ulasku i to označava datum ulaska u SAD kao i datum početka važenja vaše J-1 vize.

Na obrazcu stoji i dužina trajanja boravka (D/S- Duration of Status) i taj datum se poklapa sa datumom na DS-2019 formularu, plus 30 dodatnih dana predviđenih za putovanje. Ukoliko se razlikuju datumi na I-94 i DS-2019 formularu, morate da napustite zemlju do datuma na I-94 formularu.

Ukoliko ostanete u Americi nakon datuma navedenog na I-94, rizikujete deportaciju i zabranu ulaska u SAD.

I-94 je kartončić koji ćete dobiti da popunite u avionu pre sletanja u Ameriku. Sadrži podatke kao što su Vaše ime, prezime, adresa. Popunjen formular predajete službeniku na ulazu u SAD.

Ukratko:

  • Kartončić koji će vam dati da popunite u avionu

  • Pokazujete ga imigracionom na aerodromu

 • Morate izaći iz zemlje do datuma na I94

SSN – Social Security Number

SSN ili broj socijalnog osiguranja je jedinstveni broj koji se dodeljuje svim učesnicima programa, a bez kog je nemoguće legalno raditi u SAD. Za SSN se aplicira samo jednom, i dobijeni broj važi za svaki radni boravak u SAD. Studenti apliciraju za SSN u najbližoj nadležnoj kancelariji u SAD.

Kada krenete da aplicirate za SSN ponesite:

pasoš,

DS-2019 formular,

I-94 formular,

Radnu ponudu

SSN se dobija nakon 15 -20 dana, a kartica sa brojem nakon 1-3 meseca, ali vi ćete raditi uz potvrdu da ste predali dokumenta za SSN. I drugi posao možete da tražite sa ovom potvrdom, jedino prvu platu ćete dobiti tek kada poslodavcu budete mogli da date vaš broj. Studenti koji nisu potvrđeni u SEVIS sistemu ne mogu dobiti SSN.

SSN kartica je poverljiva i može biti podložna zloupotrebama pa je zato držite na sigurnom mestu. Najbolje je da svoj SSN naučite napamet jer će vam često trebati.

SSN imaju svi građani Amerike kao i svi oni koji u zemlji borave sa privremenom radnom dozvolom.

Ovaj broj je neki pandan JMBG-u kod nas.

Skoro svako mesto u Americi ima lokalnu kancelariju koja je zadužena za izdavanje ovih brojeva.

Lokacije kancelarija možete pronaći na ovom linku:

http://www.ssa.gov/

Ukratko:

  • Treba vam za rad i bilo koji pravni posao

  • Aplicirate u najbližoj kancelariji (spisak gore)

  • Prvo se mora prijaviti na SEVIS (čitaj dole)

  • Dobijate broj za 15-20 dana, karticu za 1-3 meseca

  • Pre broja radite sa potvrdom da ste podneli zahtev

  • Plata tek kada dobijete broj

  • Naučite broj napamet, a karticu čuvajte na sigurnom mestu

 • Važi doživotno

SEVIS

SEVIS je informcioni sistem američke vlade. U tom sistemu nalaze se informacije o svim učesnicima W&T programa koji se nalaze u SAD tokom leta. Obavezno je da se registruje na SEVIS najkasnije 5 dana nakon ulaska u SAD. U slučaju neispunjavanja obaveza, učesniku programa se ukida viza i mora da napusti zemlju u najkraćem roku.

Da bi mogli da se registrujete u ovoj bazi, morate imati jedinstveni broj, koji vam je potreban i za intervju u Ambasadi. Dobijanje ovog broja platili ste 35 dolara. Posle potvrde da je registracija uspešno izvršena, možete aplicirati za SSN. Tokom boravka u Americi, svaku promenu u vezi smeštaja i posla, morate zabeležiti u SEVIS bazi inače status vize može biti ozbiljno doveden u pitanje. Takođe, ukoliko ne prijavite promene, nećete imati zaštitu sponzorske agencije. Npr. ako poslodavac na drugom poslu odbije da vam isplati ugovorenu zaradu, agencija neće moći da interveniše jer po SEVIS bazi se i ne vidi da vi tamo radite.

Takođe, svi poslodavci koji učestvuju u W&T programu su dobro provereni, kada prijavite drugi posao službenici će proveriti novog poslodavca i ukoliko se ustanovi npr. da je imao problema sa zakonom upozoriće vas na moguću opasnost i naložiti vam da ipak potražite novo zaposlenje. Vaša sigurnost i fer uslovi su najbitniji.

Ukratko:

  • Informacioni sistem, a ne dokument

  • Obavezna registracija do 5 dana od dolaska u Ameriku

 • Svaka promena posla i smeštaja se mora prijaviti

Komentari su zatvoreni

close icon