Experience Logo Navigacija

Internship / Training USA

Opšte informacije o programu

Internship/Training USA program stručne prakse za cilj ima da omogući mladima usavršavanje kroz praktičan rad u američkim kompanijama i organizacijama u trajanju do 18 meseci. Učešćem ćete steći neprocenjivo praktično znanje u svojoj struci i dobiti jedinstvenu priliku da premostite raskorak između formalnog obrazovanja i praktičnog radnog iskustva na najkompetitivnijem radnom tržištu na svetu. Program se realizuje isključivo iz oblasti koja je vezana za polje vaše struke. Pored osnovnog cilja, ovaj program pruža mogućnost mladima da se upoznaju američku kulturu i način poslovanja načinom poslovanja što je od izuzetnog značaja za buduću karijeru. Program se organizuje u saradnji sa vodećim akreditovanim organizacijama i institucijama (sponzorima programa) u SAD.

Internship i Training

Postoje dva programa stručnog usavršavanja – Internship i Training. Internship program traje do 12 meseci i na njemu mogu da učestvuju:

 • studenti i studentkinje koji su pri kraju studija (apsolventi i apsolventkinje) ili
 • neposredno po završetku fakulteta, odnosno do 12 meseci od diplomiranja.

Training program traje i do 18 meseci i na njemu mogu da učestvuju:

 • osobe koje su diplomirale pre više od 12 meseci i imaju minimum 1 godinu iskustva u struci, ili
 • osobe koje imaju završenu barem srednju školu i minimum 5 godina radnog iskustva u struci u kojoj žele da se usavrše.

Experience nudi Full Arrange program stručnog usavršavanja u oblastima:

 • Hotelijerstva i turizma (Hospitality)
 • Gastronomije (Gastronomy, food and beverage)

Koraci do programa stručnog usavršavanja

Nakon što se utvrdi da aplikant/aplikantkinja zadovoljava osnovne kriterijume programa, kreće se u proces prijavljivanja gde se, uz našu asistenciju, prvo kreira profesionalni CV i priprema se za prvi intervju sa organizacijom u SAD.

1. Korak – intervju sa organizacijom–sponzorom programa

U ovom koraku, aplikant obavlja skajp intervju sa organizacijom koja zastupa program u SAD. Nakon intervjua i međusobnog upoznavanja, aplikant/aplikantkinja dobija informaciju da li je intervju bio uspešan i ubrzo nakon toga dobija prve konkretne ponude u kojoj firmi/hotelu bi mogao/mogla da održi program. Dobijena ponuda sadrži sledeće informacije:

 • naziv hotela / restorana i osnovne informacije o njemu
 • pozicije za koje će se aplikant/aplikantkinja obučavati
 • satnicu/stipendiju koju će primati po satu rada
 • uslove i cene smeštaja
 • datume učešća i trajanja programa
 • detaljan plan programa stručnog usavršavanja

Ukoliko se aplikantu/aplikantkinji svidi ponuđena praksa, zakazuje se intervju sa poslodavcem.

2. Korak – intervju sa poslodavcem

Za ovaj intervju preporučujemo ozbiljno pripremanje, pri čemu možete da računate na našu stopostotnu podršku i konkretne savete, jer je u pitanju ključni korak u ovom programu. Intervju se obavlja putem skajpa. Ukoliko aplikant/aplikantkinja prođe uspešno i ovaj korak, sve je spremno za podnošenje zahteva za vizu.

3. Korak – viziranje i papirologija

Nakon dobijene ponude za internship, učesnik/ca programa je potpisuje, obavezujući se da će ispuniti uslove ponude i uslova programa. Zatim plaća program, osiguranje i ostale vezane takse, posle čega zakazujemo intervju u američkom konzulatu. Agencija priprema dokumentaciju i samog učesnika/cu za intervju za vizu. Nakon dobijene vize, kupuje se avio-karta i učesnik/ca se priprema za polazak na program.

4. Korak – početak programa

Učesnik/ca dolazi u Ameriku kod svog poslodavca i započinje svoju praksu prema unapred utvrđenom planu programa. Program prakse se sastoji iz najmanje tri faze od kojih svaka ima za cilj osposobljavanje učesnika/ce za određeni sektor delatnosti. Svaka faza programa mora biti detaljno opisana u planu programa, gde je definisano koja osoba je zadužena za nadzor i obuku, koje dužnosti će se obavljati i koja je svrha te faze. Tokom trajanja celog programa, napredovanje učesnika/ce prati i organizacija – sponzor koji je organizovao program.

5. Korak – završetak programa

Nakon uspešno obavljenih svih faza programa i završene evaluacije, učesnik/ca dobija sertifikat o uspešno završenom stručnom usavršavanju u SAD. Takođe, nakon završenog programa, učesnik/ca ima pravo da provede dodatnih 30 dana turističkog boravka, što je izuzetna prilika da se obiđu neke od popularnih destinacija i upozna kulturno bogatstvo SAD.

Skini Cenovnik